• Reklaam

    Kaubamärgi ning ettevõtte tuntust ning toodete ja teenuste müügiedu on võimalik saavutada vaid läbi hästi toimiva reklaami. Meie pakume Teile teenust, mis hõlmab erinevaid reklaamivorme ja seda alates reklaami looomisest lõpetades valmis materjalide tootmisega.

Disain

Disainil on toote ja teenuse müügiedus mängida väga suur roll. Meie pakume Teile teenust alates firmasümboolika väljatöötamisest, lõpetades erinevate reklaammaterjalide kujundamisega.
Ettevõtte logo on nagu inimesel tema nägu. See loob väga olulise esmamulje ja kujundab tihtipeale edasist suhtumist. Sama efekti jätab ka ettevõtte logo, mis peab tekitama usaldust, lojaalsust ja olema ka esteetiline. Tule räägi meile oma ettevõtte lugu, oma teenustest ning mõtetest. Seejärel saame Teile pakkuda just sellise logo ja sümboolika, mis kannab edasi teie ettevõtte tegevust ja loomust ja samuti tekitab usaldust.
Sama lugu on ka erinevate reklaammaterjalidega. Kõik detailid peavad looma terviku ja olema Teie ettevõtte “nägu”. Aitame Teil seda üheskoos luua.

Raadio

Helil on meeletu mõju meie alateadvusele. Seega on ülimalt oluline, milline on tekst/sõnum ja kuidas see on taustaga kokku mängitud. Aitame Teil luua hästi toimiva raadioreklaami. S-Link Reklaami kasutuses on suurepärased copywriter`id ja stuudiod, et luua Teile raadioreklaam, mis rõõmustaks Teid müügitulemuste positiivses muutuses.

TV/Video

Video (liikuv pilt) on väga hea viis oma teenuste ja toodete tutvustamiseks ja maine loomiseks. Olgu selleks reklaamklipp või hoopis sündmuse või oma tegevuste jäädvustamine maine- ja reklaamvideoks.
Aitame Teil luua reklaamklipi, silmas pidades reklaampinda, kus seda esitletakse, et müügiedu võiks sellest olla maksimaalne. Samuti aitame Teil jäädvustada erinevaid sündmusi, mida edukalt mainevideona kasutada.

Väli- ja trükireklaam

Ükskõik, kus me liigume näeme enda ümber erinevaid reklaambännerid ja plakateid. Seda nii tänavapildis välireklaamina, kui ka kaubanduskeskustes ja poodides sisereklaamina. Need on väga suurepärased lahendused oma sõnumi edasi kandmiseks.
Meie aitame Teil erinevaid trükireklaame disainida, trükkida ja soovi korral ka paigaldada.